HealthChain I3 projekt traži nove partnere za suradnju sa KBC Rijeka

Projekt HealthChain, financiran putem I3 instrumenta Europske unije, otvara vrata za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) kako bi zajedno sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka adresirali izazove zdravstvenog sektora.

Model HealthChain-a predstavlja inovativan pristup koji povezuje javni i privatni sektor kroz zajednički razvoj i interregionalnu suradnju između zdravstvenih organizacija, IT tvrtki i tvrtki koje pružaju poslovnu podršku. Cilj je unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga za građane i potaknuti konkurentnost MSP-ova u digitalnom zdravstvu.

U sklopu ovog poziva, KBC Rijeka traži dva MSP-a (jedan za svaki izazov definiran) koji će zajednički razvijati pilot rješenja za dva specifična izazova identificirana od strane KBC Rijeka. Izabrani MSP-ovi postat će partneri u konzorciju i dobiti priliku ne samo razviti inovativno rješenje, već i poslovnu podršku od projektnih partnera za daljnju komercijalizaciju rješenja. Svaki odabrani MSP dobiti će vlastiti budžet u iznosu do 81,320 EUR, od čega 70% sufinancira Europska Unija.

Izazovi definirani od strane KBCRI za koje se traže MSP-ovi:

  1. MediLink – Olakšajte komunikaciju između stručnjaka (kardiologa u KBC Rijeka) i obiteljskih liječnika koji liječe pacijente u udaljenim područjima.

  • Razvoj platforme, portala ili aplikacije za daljinsku telemedicinu koja olakšava komunikaciju između stručnjaka (kardiologa u KBC Rijeka), pacijenta i obiteljskih liječnika koji liječe pacijente u udaljenim područjima.

  • Cilj je omogućiti bržu i kvalitetniju kardiološku uslugu pacijentima u udaljenih područjima Primorsko-goranske županije, također cilj je poticati jačanje suradnje sa specijalistima obiteljske medicine u individualnom savjetovanju i suradnji na daljinu.                                                                        

   2. FallPredict – Praćenje starijih i fragilnih pacijenata tijekom njihova boravka u bolnici.

  • Razvoj nosivog senzora za praćenje promjena položaja pacijenta prilikom kretanja, s posebnim fokusom na otkrivanju gubitka ravnoteže i padova tijekom boravka u bolnici.

  • Cilj je poboljšati i unaprijediti sigurnost pacijenata tijekom njihovog boravka u bolnici te osigurati pravovremenu pomoć u slučaju pada pacijenta.

Svi zainteresirani MSP-ovi mogu pronaći više informacija o pozivu, uvjetima, načinu iskazivanja interesa te samim izazovima na službenoj stranici projekta:

Rok za iskaz interesa je do 16. veljače 2024. u 17:00 sati.

Dodatne informacije o procesu prijave, uvjetima i ostalim bitnim informacijama vezanim za poziv moći će se saznati sudjelovanjem na informativnom webinaru koji će se održati 18. siječnja 2024. od 11:30 do 12:30. Za sudjelovanje na webinaru registrirajte se na sljedećem linku:

Više informacija o definiranim izazovima od strane KBC Rijeka moći ćete saznati na lokalnom webinaru koji će se održati 31. siječnja od 10:00 do 11:00 sati. Za sudjelovanje na webinaru registrirajte se na sljedećem linku: