Poticanje inovacija u digitalnom zdravstvu

Sustainable Solutions GIU aktivno je podržao Klinički bolnički centar Rijeka u koordinaciji aktivnosti identifikacije potreba. Od početnog prepoznavanja do konkretnog definiranja izazova, naša suradnja igrala je ključnu ulogu u privlačenju i olakšavanju suradnje s raznim MSP-ovima u digitalnom zdravstvu. Potičući rješenja za identificirane izazove, usmjeravamo projekt prema postizanju ciljeva, unaprjeđujući kvalitetu zdravstvenih usluga i promičući održiva rješenja.

Zajednički Doprinosi:

  • Održane su dvije uspješne radionice.
  • Identificirano je ukupno 19 zdravstvenih potreba.
  • Sudjelovalo je 37 stručnjaka, uključujući liječnike i medicinske sestre, u procesu identifikacije potreba.

Izazovi definirani od strane KBCRI:

1. MediLinkPoboljšanje Komunikacije Između Stručnjaka i Obiteljskih Liječnika

  • Razvoj telemedicinske platforme, portala ili aplikacije koja olakšava komunikaciju između stručnjaka (kardiologa u KBC Rijeka), pacijenta i obiteljskih liječnika koji liječe pacijente u udaljenim područjima.
  • Cilj: Osigurati brže i kvalitetnije kardiološke usluge pacijentima u udaljenim područjima Primorsko-goranske županije, poticanje suradnje sa specijalistima obiteljske medicine putem savjetovanja i suradnje na daljinu.

2. FallPredictPraćenje Pokreta Starijih Pacijenata

  • Razvoj nosivog senzora za praćenje promjena položaja pacijenta tijekom kretanja, s posebnim fokusom na otkrivanje gubitka ravnoteže i padova tijekom boravka u bolnici.
  • Cilj: Poboljšati sigurnost pacijenata tijekom boravka u bolnici i osigurati pravovremenu pomoć u slučaju pada pacijenta.


Lokalni webinar usredotočen na izazove definirane od strane KBC Rijeka možete pogledati ovdje.

Svi zainteresirani MSP-ovi mogu pronaći više informacija o pozivu, uvjetima, načinu iskazivanja interesa i samim izazovima na službenoj stranici projekta: HealthChain I3.

Rok za iskaz interesa je do 16. veljače 2024. u 17:00 satima ulogu